Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Pabianice - sprawdź miejscowy plan miasta Pabianice

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Pabianice? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Pabianice.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Pabianice.

MPZP Pabianice
Mapa MPZP miasta Pabianice

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice.

MPZP Pabianice

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Pabianice i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Pabianice prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Pabianic. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Pabianice.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Pabianice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Pabianice obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Pabianice z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Pabianic

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Pabianic

0

41 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Pabianice, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Pabianice, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

3294 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Pabianic.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Pabianice z podziałem na lata

Rejestr MPZP Pabianice

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Pabianice. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LVII/565/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skrzyżowania ulic: 20 Stycznia i Podleśnej w PabianicachLVII/565/2220-12-2022
Uchwała nr LII/517/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. 20 StyczniaLII/517/2214-9-2022
Uchwała nr L/508/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. gen. Romualda TrauguttaL/508/2214-7-2022
Uchwała nr XLII/442/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 2-73/11, 2-73/12, 2-74/9, 2-74/10, 2-75/6, 2-76/3, 2-77/5, 2-78/4 (fragment działki) i 2-78/5, położonych w Pabianicach w rejonie ul. MorelowejXLII/442/2121-12-2021
Uchwała nr XXXIX/409/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-129 i 7-130 położonych w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 2XXXIX/409/2120-10-2021
Uchwała nr XXXVIII/392/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 15-3/12, 15-2/2, 15-2/1 i 15-1/3 (fragment działki), położonych w Pabianicach przy ulicy Warszawskiej 71-73XXXVIII/392/2116-9-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Pabianicach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Pabianice odpowiada prezydent miasta Pabianice. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Pabianice nie obowiązuje, to urząd miasta Pabianice wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Pabianicach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Pabianice z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Pabianice na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Pabianic. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Pabianice!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Pabianice