Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pabianice  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Pabianice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Pabianice.

Mapa Geoportal Pabianice
Mapa z granicą miasta Pabianice

Dane urzędu

Urząd Miejski w Pabianicachul. Zamkowa 16Pabianice, 95-200

Tel: 42 2254600

Fax: 42 2254669

Elektroniczna skrzynka podawcza: /1311aholak/SkrytkaESP

E-mail: poczta@um.pabianice.pl

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT miasta Pabianice: 1008021

Witryna: www.um.pabianice.pl

Władze lokalne: Prezydent Grzegorz Mackiewiczpoczta@um.pabianice.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Pabianic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Pabianice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Pabianice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Pabianic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Pabianic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Pabianic

Miasto Pabianice w liczbach

Powierzchnia miasta Pabianice*

33 km2

2269 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Pabianice*

63 945 mieszkańców

61 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Pabianice*

1 938 mieszkańców na km2

43 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pabianice

Geoportal Pabianice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Pabianice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Pabianice.

Dostęp do danych Geoportalu Pabianice

Jak powstał Geoportal miasta Pabianice?

Geoportal Pabianice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Pabianice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Pabianice.

Geoportal Pabianice umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Pabianice oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Pabianice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Pabianice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pabianice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Pabianice ( EGIB miasta Pabianice);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 miasta Pabianice);
 • Rejestr MPZP miasta Pabianice ( MPZP miasta Pabianice);
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Pabianice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Pabianice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Pabianic.
Informacje na Geoportalu Pabianice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pabianice?

Korzyści z Geoportalu Pabianice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pabianice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pabianice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Pabianice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pabianicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pabianic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Pabianice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pabianice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Pabianice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pabianic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pabianic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Pabianice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pabianice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pabianicach.

  Geoportal miasta Pabianice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Pabianice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pabianicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Pabianice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pabianicach.

  W Geoportalu Pabianice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Pabianice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pabianicach. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Pabianice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Pabianice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Pabianice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Pabianice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Pabianice. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Pabianice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Pabianice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Pabianice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pabianicach. W Geoportalu miasta Pabianice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pabianicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Pabianice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Pabianice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Pabianice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Pabianice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Pabianice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Pabianice.

 • Zabytki w mieście Pabianice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Pabianice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Pabianice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Pabianice.

 • Informacje o wyborach w mieście Pabianice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Pabianice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Pabianice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Pabianice dla mieszkańców

Geoportal Pabianice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pabianice. Na mapie Pabianic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Pabianice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pabianice. Korzystając z map Geoportalu miasta Pabianice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Pabianice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Pabianice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pabianice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu